Holy Words

Acts of the Apostles | Actes des Apôtres | Apostelgeschichte | Atti degli apostoli | Hechos de los Apóstoles | Atos dos Apóstolos

[...] E todo o povo o viu andar e louvar a Deus [...]


Atos dos Apóstolos: capítulo 3, verso 9

Share