Holy Words

Acts of the Apostles | Actes des Apôtres | Apostelgeschichte | Atti degli apostoli | Hechos de los Apóstoles | Atos dos Apóstolos

[...] E, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio [...]


Atos dos Apóstolos: capítulo 21, verso 6

Share