Atos dos Apóstolos

Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 10, verso 8

Capítulo 11, verso 25

25 E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo

| barnabé | buscar | para | partiu | saulo | tarso |