Atos dos Apóstolos

Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi, e entrou na fortaleza, e o anunciou a Paulo.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 23, verso 16

Capítulo 13, verso 30

30 Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos.

| dentre | deus | mortos | ressuscitou |