Atos dos Apóstolos

Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   O qual intentou também profanar o templo   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 24, verso 6

Capítulo 18, verso 19

19 E chegou a Éfeso, e deixou-os ali

| chegou | deixou | éfeso |