Atos dos Apóstolos

Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 17, verso 28

Capítulo 19, verso 7

7 E estes eram, ao todo, uns doze homens.

| doze | eram | estes | homens | todo |