Atos dos Apóstolos

Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E estes eram, ao todo, uns doze homens.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 19, verso 7

Capítulo 23, verso 16

16 E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi, e entrou na fortaleza, e o anunciou a Paulo.

| acerca | anunciou | cilada | desta | entrou | filho | fortaleza | irmã | ouvido | paulo | tendo |