Atos dos Apóstolos

Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   Até que se levantou outro rei, que não conhecia a José.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 7, verso 18

Capítulo 2, verso 1

1 E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar

| concordemente | cumprindo | estavam | lugar | mesmo | pentecostes | todos |