Atos dos Apóstolos

Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E chegou a Éfeso, e deixou-os ali   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 18, verso 19

Capítulo 4, verso 31

31 E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos

| estavam | lugar | moveu | orado | reunidos | tendo |