Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 1, verso 17

Search results

Term: anci�os • Found: 0