Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 22, verso 15

Search results

Term: cora��es • Found: 0