Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   De onde, indo costeando, viemos a Régio   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 28, verso 13

Search results

Term: esquerda • Found: 1
E, indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro
Atos dos Apóstolos, Capítulo 21, Verso 3