Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 2, verso 1

Search results

Term: ges� • Found: 0