Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e gregos.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 18, verso 4

Search results

Term: irm�os • Found: 0