Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 13, verso 29

Search results

Term: lan�ando • Found: 0