Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   Porque os ouviam falar línguas, e magnificar a Deus.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 10, verso 46

Search results

Term: mois�s • Found: 0