Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E os que faziam isto eram sete filhos de Ceva, judeu, principal dos sacerdotes.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 19, verso 14

Search results

Term: proc�nsul • Found: 0