Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E de Mileto mandou a Éfeso, a chamar os anciãos da igreja.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 20, verso 17

Search results

Term: storia • Found: 0