Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   E estes eram, ao todo, uns doze homens.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 19, verso 7

Search results

Term: storia • Found: 0