Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores, e possa defender-se da acusação.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 25, verso 16

Search results

Term: teatro • Found: 6
La città fu ripiena di confusione, e tutti d'accordo fecero impeto nel teatro, trascinandovi Gaio e Aristarco, macedoni, compagni di Paolo.
Atti degli apostoli, Capitolo 19, Versetto 29
Persino alcuni degli Asiarchi, amici suoi, mandarono a pregarlo che non s'avventurasse ad andare nel teatro.
Atti degli apostoli, Capitolo 19, Versetto 31
La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 19, Verso 29
Incluso algunos asiarcas, que eran amigos suyos, le enviaron a rogar que no se arriesgase a ir al teatro.
Hechos de los Apóstoles, Capítulo 19, Verso 31
E encheu-se de confusão toda a cidade e, unânimes, correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem.
Atos dos Apóstolos, Capítulo 19, Verso 29
E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro.
Atos dos Apóstolos, Capítulo 19, Verso 31