Atos dos Apóstolos

Ver do Capítulo Verso ao Capítulo Verso
[...]   Cláudio Lísias, a Félix, potentíssimo presidente, saúde.   [...]

Atos dos Apóstolos: capítulo 23, verso 26

Capítulo 21, verso 3

3 E, indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro

| chegamos | chipre | deixando | esquerda | indo | navegamos | para | síria | tiro | vista |